Hôm nay ngày 14/9/2019, BCD,BQL Chương trình mục tiêu xây dựng NTM xã Thạch Thanh tổ chức hội nghị tổng kết

      Hôm nay ngày 14/9/2019, BCD,BQL Chương trình mục tiêu xây dựng NTM xã Thạch Thanh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Tham dự chỉ đạo hội nghị có Đc Nguyễn Phùng Lưu Huyện ủy viên PCTHD ND huyện, trưởng đoàn công tác, đc Nguyễn Thị Thúy Loan trưởng phòng LD TBXH đc Phan Khắc Phú VP NTM huyên. Hội nghị đã đc nghe các tham luận: về công tác lãnh đạo chỉ đạo để huy động nhân dân xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác xây dựng vườn mẫu,huy động nguồn lực đóng góp xây dựng NTM... Hội nghị đã được nghe bài phát biểu chỉ đạo của đc Nguyễn Phùng Lưu Huyện ủy viên PCT Hội đồng nhân dân huyện trưởng đoàn công tác. Đồng chí ghi nhận những kết quả của xã nhà trong thời gian qua. Đặc biệt là trong đề án nhâp xã Thạch Thanh cần phát huy các kết quả đạt được tiến tới chỉnh trang Thị Trấn. Hội nghị cũng biểu dương các khu dân cư tiêu biểu, vườn mẫu tiêu biểu , cá nhân tiêu biểu trong chặng đường 10 năm xây dựng NTM.


Ảnh: Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phùng Lưu-HUV-P.Chủ tịch HĐND huyện 

Ảnh: Phần trao thưởng cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 145.548
Online: 37