Hưởng ứng kế hoạch “100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới” của UBND huyện Thạch Hà (từ 11/02 - 11/05), với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký, thời điểm này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Thanh đang nỗ lực tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Những ngày này, toàn xã đã tiến hành các hoạt động như:  bê tông hóa một số tuyến đường trục thôn, xây kênh thoát nước, bồn hoa, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ...Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; phòng trào 100 ngày cao điểm xây dựng NTM đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực. Bà con nhân dân trong xã đã tham gia đóng góp ngày công lao động, kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo xây dựng NTM xã và khung kế hoạch, các thôn đang phấn đấy xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu năm 2019 như Hòa Hợp, Sơn Vĩnh, Thanh Minh đang tập trung mãnh mẽ cho các hoạt động chỉnh trang khu dân cư NTM, cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu; rãnh thoát nước trong khu dân cư…

Một số hình ảnh trong phong trào "100 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới" tại xã Thạch Thanh

Thạch Thanh đang phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm tạo thành làn sóng mạnh mẽ thúc đẩy nhiều phong trào, hoạt động trong xây dựng NTM, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2019.

Ban Biên tập Công thông tin điên tử xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 145.552
Online: 41