Ngày 12/8/2019, Thôn Sơn Vĩnh, xã Thạch Thanh đã tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị ở Huyện có Trung tá: Nguyễn Văn Danh - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Huyện Thạch Hà và đồng chí Lê Thị Phương Thanh-phó chủ tịch MTTQ huyện; Ở xã có các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban nghành đoàn thể cấp xã; Ở thôn có các đồng chí trong liên đoàn cán bộ thôn và đông đảo bà con nhân dân thôn Sơn Vĩnh.


Các đồng chí đại biểu huyện tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo đã ghi nhận những năm qua, công tác tuyên truyền toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và hưởng ứng đông đảo của người dân. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của người dân đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo chuyển tải được nhiều thông tin đến người dân.

Đồng chí Lê Thị Phương Thanh - Phó CT MTTQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chi hội Cựu chiến binh và Chi hội Phụ nữ có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Phương Thanh đề nghị, thời gian tới, Công an địa phương tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Công an các cấp về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh và đổi mới nội dung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, nhân nhân, người lao động nắm vững và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ công dân; nắm vững các nội quy, quy tắc bảo vệ ANTT; phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Từ đó, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ, tự giác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không để bị kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây rối, phá hoại tài sản của tổ chức, cá nhân, chống lại người thi hành công vụ và gây mất trật tự công cộng.


Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xã Thạch Thanh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 145.504
Online: 5