Chiều ngày 08/01/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thị trấnThạch Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trấn Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai hạn hán và lũ lụt xảy ra liên tiếp, đặc biệt sau sáp nhập đơn vị hành chính địa bàn rộng còn rất nhiều việc phải làm nhưng cán bộ và Nhân dân thị trấn Thạch Hà luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; thực hiện tốt theo quản lý, điều hành của chính quyền; phấn khởi với những thành quả đạt được trong năm, đặc biệt là hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được duy trì, các chủ trương mới về xây dựng chỉnh trang đô thị như; đặc biệt là tổ chức thành công của Đại hội  Đảng bộ thị trấn Thạch Hà lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thị trấn Thạch Hà được chú trọng. Mặt trận, đoàn thể các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào xay dựng đô thị văn minh; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid- đại dịch Covid-19; công tác phòng chống, ứng phó giảm nhẹ thiên tai; khắc phục khó khăn vươn lên ổn định sau lũ lụt.

Ông Nguyễn Sỹ Minh - UVBTV- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Thạch Hà

Công tác xây dựng tổ chức MTTQ, các đoàn thể được quan tâm. Tham mưu rà soát quy trình sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ sau sáp nhập đảm bảo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, Nhân dân. MTTQ Phối hợp với UBND thị trấn Thạch Hà tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện chính sách theo NQ42 của Chỉnh phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, đạt nhiều kết quả nổi bật như; Phối hợp các đoàn thể cải tạo được 97 vườn tạp, phối hợp xây dựng 02 mô hình kinh tế, 22 mô hình nhà sạch, huy động Nhân dân đóng góp 1.200 ngày công, phát động 39 đợt ra quân với hơn 6.500 lượt ngườ tham gia. Vận động nhân dân tháo dỡ 2.833 mét tường rào cứng, 1.860 mét hàng rào tạm và nhiều công trình kiên cố để mở rộng 20 tuyến đường giao thông nội tổ  với bề mặt rộng từ 2,5 mét lên 5,5 mét và 6,5 mét; làm mới 8,3 km đường bê tông, Rải 3,6 km đường bằng thảm các bonco, xây dựng 5.150 mét kênh mương dân sinh, 841 mét kênh mương nội đồng; vận động các nguồn và kinh phí của nhân dân lắp đặt Kamera an ninh với kinh phí 250.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện cho chính sách chỉnh trang là 6,3 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp là 2.950.000.000 đồng (không tính nhân dân hiến đất và ngày công).

Ông Nguyễn Văn Hợi - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Thạch Hà

Công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tôn giáo được quan tâm triển khai, thực hiện. Hội nghị đã giành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận chỉ rõ những kết quả đạt được, các mặt tồn tại, giải pháp khắc phục và nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2021.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Kế thừa những thành quả đã đạt được trong năm qua, UB MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn Thạch Hà tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Duy – UVBTV Huyện ủy – Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà nhấn mạnh những kết quả đạt được trong năm qua của thị trấn Thạch Hà có sự vào cuộc mạnh mẽ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của các tổ chức từ thị trấn đến tổ dân phố. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXX, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ, các tổ chức cần tập trung cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động sự đồng thuận thống nhất hành động trong toàn cán bộ, nhân dân, bám sát các nhiệm vụ chính trị của thị trấn, huy động sự vào cuộc của hội viên, đoàn viên...

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện các phong trào, hoạt động năm 2020./.

Ý kiến tham luận đại diện Hội LHPN

Bà Nguyễn Thị Phương, Chi hội trưởng Hội LHPN Tổ dân phố 8

Ông Nguyễn Bá Dũng, thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Hoàng Xuân Tuấn - Chủ tịch Hội CCB thị trấn Thạch Hà phát biểu tham luận về công tác xây dựng tổ chức hội trong việc xây dựng chỉnh trang đô thị

Ý kiến phát biểu tham luân của Đoàn Thanh niên 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 145.497
    Online: 2