Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân phối hợp với Công đoàn cơ sở thị trấn Thạch Hà tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Duy – UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà; đồng chí Dương Chí Biên – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Hà, và toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, người lao động.

Tham gia đồng chủ trì hội nghị gồm: đồng chí Nguyễn Trọng Thành Chủ tịch UBND và đồng chí Hoàng Thị Huyền, PCT UBND - Chủ tịch Công đoàn cơ sở. 

Đồng chí Hoàng Thị Huyền, PCT UBND - Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Tại đây hội nghị đã được nghe các báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020; Báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2020. Sau đó, hội nghị đã tiến hành thảo luận.

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai hạn hán, lũ lụt và đại dịch Covid – 19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể lãnh đạo UBND trong điều hành, cùng với sự phấn đấu vươn lên của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; UBND thị trấn Thạch Hà đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đăc biệt là công tác xây dựng chỉnh trang đô thị.

Kết quả là các chỉ tiêu kế hoạch  đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, công tác quản lý Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác cải cách hành chính thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ. Thanh tra nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động xây dựng các Quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, công chức, người lao động thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nội bộ cơ quan.

Đồng chí dương Chí Biên - PCT Liên đoàn lao động huyện

Thực hiện tốt công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động; Các ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, người lao động đều được lãnh đạo UBND quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo công khai, dân chủ, tăng cường tiết kiệm.

Kết quả phong trào thi đua năm 2020, tập thể được tặng Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong công tác tổ chức thực hiện tuyên truyền Đại hội đảng các cấp; tập thể được đề nghị UBND Tỉnh tặng Bằng khen; 33 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 4 đồng chí được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thành Chủ tịch UBND

Tại hội nghị đã có 07 ý kiến phát biểu xoay quanh các vấn đề như: Nêu cao ý thức trong công tác cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải pháp tuyên truyền xây dựng chỉnh trang đô thị, công tác vận động đoàn viên, hội viên trong các phong trào xây dựng chỉnh trang vườn hộ và xây dựng chỉnh trang đô thị…đồng chí Nguyễn Trọng Thành, thay mặt UBND đã giải trình và tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu. Công đoàn cũng phát động ký cam kết thi đua năm 2021 và thông qua Nghị quyết hội nghị.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 145.546
    Online: 35