Thực hiện Văn bản số 2349/SNV-CCHC &VTLT ngày 30/11/2021 của Sở nôi vụ về việc xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022; kế hoạch số 147/KH-UBND –NV ngày 10/12/2021 của UBND huyện Thạch Hà, kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà về công tác tuyên truyền CCHC năm 2022; UBND thị trấn Thạch Hà xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 như sau:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 122.392
    Online: 2