Thực hiện kế hoạch ra quân ngày thứ 7 về cơ sở xây dựng chỉnh trang đô thị, ngày 26 tháng 3 năm 2022 cán bộ, công chức, người lao động UBND thị trấn Thạch Hà cùng nhân dân tổ dân phố 13, 14 ra quân xây dựng chỉnh trang đô thị..

Thực hiện kế hoạch năm 2022, UBND thị trấn Thạch Hà phát động các đợt ra quân xây dựng và chỉnh trang đô thị. Căn cứ vào khối lượng đăng ký đầu năm của các Tổ dân phố, Ủy ban nhân dân thị trấn Thạch Hà đã ban hành khung kế hoạch từ đó giao cho các Tổ dân phố cụ thể hóa chương trình mục tiêu xây dựng chỉnh trang đô thị ngày càng văn minh xanh sạch đẹp với các nhiệm vụ đó là; Huy động tốt các nguồn lực để tập trung thực hiện Đề án chỉnh trang thị trấn, trọng tâm là xây dựng mở rộng các tuyến đường còn chật hẹp, rải thảm Cacbon, xây dựng mương thoát nước dân sinh, bồn hoa cây cảnh một số tuyến đường, cải tạo vườn tạp, hoàn thiện khuôn viên xây mới 2 nhà văn hóa, tập trung thu gom xử lý rác thải, tạo cảnh quan ngay từ vườn hộ, các tổ dân phố. Lực lượng huy động thực hiện là toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp các ngành, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn để triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng đô thị văn minh.

Với tinh thần hăng hái, tích cực có hiệu quả. Trong buổi sáng cán bộ, công chức, người lao động UBND thị trấn Thạch Hà cùng với nhân dân Tổ dân phố 13, Tổ dân phố 14 đã tiến hành cắm tiêu phóng tuyến, xây dựng được 150 mét bồn hàng rào xanh, 50 mét mương thoát nước dân sinh và cải tạo được 2 vườn tạp./.

MỘT SỐ HÌNH ÀNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 122.404
    Online: 4